Regulamin

 

Regulamin

 

1.     Postanowienia ogólne

 

 

 

1.     Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów/ mieszkań zamieszczonych na stronie  https://triapart.pl oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ®, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 

2.     Niniejsze warunki wynajmu krótkoterminowego i korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy wynajmującym / klientem zwany również Gościem lub osobą wynajmującą na podstawie umowy krótkoterminowej, a firmą TriApart ®.

 

3.     Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ® z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 69/38, 80-257 Gdańsk, będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.

 

4.     Apartament/mieszkanie – nazwa lokalu lub mieszkalnego lub lokalu usługowo-mieszkalnego, szczegółowo opisany na stronie internetowej  https://triapart.pl , który Gość wynajmuje na pobyt czasowy rozumiany jako najem krótkoterminowy w celach np. wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.

 

5.     Gość/ Wynajmujący / klient– osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu apartamentu będącego w dyspozycji TriApart ®

 

 

 

 1. Rezerwacja

 

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:

 

 1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej https://triapart.pl . Osoba dokonująca rezerwacji może mieć do wyboru: ofertę zwrotną przy obowiązkowej wpłacie 30% wartości kwoty wynajmu (ofertę zwrotną można darmowo anulować więcej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wynajmu). Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji przyjętej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji lub w podanym terminie, w którym kwota musi zostać zaksięgowana na koncie TriApart ®. Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji po upływie wyznaczonego czasu przez system rezerwacji. Oferta bezzwrotna - jest to oferta cenowa charakteryzująca się niższą ceną, przy jej wyborze wymagana jest wpłata w wysokości 100% jej wartości podanej w rezerwacji, jest to oferta która wymaga wpłaty całości po dokonaniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu wpłaty w czasie podanym w rezerwacji, a brak wpłaty całości kwoty powoduje jej anulowanie.
 2. Poprzez wysłanie maila na adres info@triapart.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki przy ofercie zwrotnej oraz wpłaty 100% przy ofercie bezzwrotnej. Aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. Poprzez portale rezerwacyjne na których dostępna jest oferta TriApart®.
 4. Apartament/mieszkanie zostanie przekazen osobie podanej w rezerwacji tylko i wyłącznie, osoba w chwili zameldowania powinna posiadać dokument tożsamości akceptowany jako na terenie RP. Osoba wynajmująca musi być osobą pełnoletnią w rozumienia Polskiego prawa, a osoba wynajmująca bierze odpowiedzialność prawną i materialną za osoby przebywające podczas pobytu.
 5. TriApart ® zabrania dalszego podnajmowania osobie, która dokonuje wynajmu od TriApart lub dalszego najmu w jakichkolwiek sposób zarobkowy.
 6. W apartamencie / mieszkaniu może jednorazowo przebywać tylko liczba osób zgłoszona w rezerwacji, podana podczas zameldowania.
 7. Zabrania się organizacji jakichkolwiek przyjęć/ spotkań w celach zarobkowych lub nie zarobkowych, a TriApart ® zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez zwracania kosztów za rezerwację, a wynajmujący / gość przyjmuje do wiadomość i akceptuje, że natychmiast opuści apartament/ mieszkanie na żądanie prawnika TriApart®, TriApart ® informuje, że może skorzystać w takich sytuacjach z asysty ochrony lub i policji / straży miejskiej lub straży gminnej.
 8. TriApart zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć/ nagrań wykonanych w apartamencie/ mieszkaniu w jakimkolwiek celu publicznie lub podawania publicznych informacji o apartamencie TriApart bez wcześniejszej zgody TriApart ®

 

9.     Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji i zaksięgowana po terminie podanym podczas dokoywania rezerwacji przez co rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, przywraca rezerwacje, o ile TriApart dysponuje dostępnym apartamentem w danyhm terminie w innym przypadku zaliczka zostanie zwrócona.

 

3.     Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

 

 

 

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników TriApart ®. Gość informuje telefonicznie TriApart ® o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki
 2. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 

 

 

4.     Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez TriApart ®

 

 1. Zmiana rezerwacji przez firmę TriApart ® jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez TriApart ®. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas TriApart ®zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki
 2. TriApart ®zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma TriApart ®ma obowiązem zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę.
 3. TriApart ®zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie, a firma TriApart® ma obowiązem zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę lub całość wpłaconej kwoty jeżeli dotyczy oferty bezzwrotnej.
 4. TriApart® zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyn i zwrócenia środków wpłaconych na dany wynajem krótkoterminowy bezzwłoczenie po jej anulowaniu.
 5. Wynajmujący / gość akceptuje warunki anulowania przedstwione w regulaminie rezerwacji na stronie https://triapart.pl 

 

 

 

5.     Płatność

 

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 

 1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie https://triapart.pl 
 2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy TriApart ®
 3. Przelewem elektronicznym - poprzez system płatności na stronie rezerwacji https://triapart.pl dokonywane przez system płatności IDOPAY
 4. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie https://triapart.pl dokonywane przez system płatności IDOPAY
 5. Zabezpieczaniem kartą płatniczą lub kredytową.

 

 

 

6.     Ceny

 

 

 

1.     Wszystkie ceny oferowane przez TriApart ®są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

 

2.     Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem

 

3.     Opłata uiszczana przez Gościa nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)

 

4.     Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.

 

5.     Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa.

 

6.     Na życzenie Gościa TriApart ® może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury. Od 1 stycznia 2020 roku należy podać NIP w celu przypisania w rachunku na podstawie które bedzie możliwość uzyskania faktury VAT.

7.  Za zameldowanie w godzinach od 20:00 do 22:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 22:00 – 00:00 pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN, zameldowanie po 00:00 a 05:00 to koszt 150 zł. Wszystkie zamledoania po godzinie 20:00 musze zostać ustalone i potwierdzone przez obsługę minimum jeden dzień przed datą planowanego pobytu.

8.    Pobyt zwierząt jest dostepny wyłacznie w apartamentach gdzie jest podana taka informacja, obiekt musi wyracić zgodę na pobyt zwierzęcia, koszt pobytu to 150 pln za zwierzę za pobyt.

9.    Łóżeczko turystyczne to koszt 100 pln za pobyt, dostępność łóżeczka musi zostać potwierdzona przez obiek

 

 

7.Zasady pobytu

 

1.     Gość zobowiązany jest do powiadomienia TriApart ® o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.

 

2.     Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 16:00  dnia przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.

 

3.     Zameldowanie odbywa się bezpłatnie w godz. od 16:00 do 20:00. Za zameldowanie w godz. 20:00-22:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 22:00 a 00:00 pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN, zameldowanie po 00:00 a 05:00 to koszt 150 zł. Wszystkie zameldowania po godzinie 20:00 musze zostać ustalone i potwierdzone przez obsługę minimum jeden dzień przed datą planowanego pobytu.

 

 1. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się pod adresem zarezerwowanego apartamentu. Obsługa nie przebywa cały czas na miejscu. Zameldowanie odbywa się po wcześniejszym kontakcie w dzień zameldowania ze strony obsługi apartamentów. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną  przez pracownika TriApart ® lub uzgadniane telefonicznie.
 2. Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 3. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane są z pracownikiem TriApart ®. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 4. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia I urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku TriApart ® zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej strarty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 6. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 7. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 250PLN.
 8. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 07:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do TriApart ®z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 9. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z TriApart ®.
 10. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie TriApart ®ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji lub i ochrony.
 11. TriApart ®nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma TriApart ®jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 12. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 13. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba
 14. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakiego mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy TriApart ®, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 15. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 500 PLN.
 16. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 17. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników TriApart ®  (zwłaszcza po godz. 21:00) naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

 

8.Umowa najmu

 

1.     Umowa najmu zawarta pomiędzy TriApart ® osobą wynajmującą jest umową najmu krótkoterminowego obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

 

2.     Umowa najmu jest najmu krótkoterminowego która nie jest "usługa hotelarską".

 

3.     Umowa najmu krótkoterminowego nie obejmuję obsługi podczas okresu, w którym lokal jest wynajęty rozumianym jako sprzątania, wymiany pościeli, napraw.

 

9.Zwierzęta domowe

 

1.     TriApart ® dopuszcza w wybranych apartamentach pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierząt wynosi 150 PLN za pobyt za zwierzę.

 

 

 

10.Depozyt.

 

1. Każdy wynajem krótkoterminowy jest objęty depozytem który należy wpłacić w chwili zameldowania, forma wpłaty to karta płatnicza / karta kredytowa, po wymeldowaniu depozyt jest zwracany wyłącznie na kartę z której depozyt był pobrany. Zwrot najczęściej zajmuje 7 dni roboczych od dnia wymeldowania.

 

2. Depozyt nie zostanie zwrócony w przypadku zniszczeń, które powstały podczas wynajmu, a TriApart ® poinformuje wynajmującego za jakiego rodzaju zniszczenie depozyt został zatrzymany i przepada na poczet zniszczeń.

 

3. W przypadku, kiedy depozyt nie pokryje kosztu dokonanych zniszczeń lub i uszkodzeń TriApart ® skieruje sprawę przeciwko osobie wynajmującej do odpowiednich organów ścigania oraz i wytoczenia sprawy w sądzie w celu pokrycia kosztów naprawy, wymiany zniszczeń spowodowanych przez wynajmującego lub osoby przebywające podczas okresu wynajmu z osobą która wynajęła dany apartament/mieszkanie.

 

4. Z kwoty wpłaconej jak Depozyt mogą zostać pobrane kwoty opłaty karne podanej wcześniej w/w regulaminie.

 

Kwota depozytu to 600 zł dla kategorii obsługi sprzątania I,

 

Kwota depozytu to 700 zł dla kategorii obsługi sprzątania II,

 

Kwota depozytu to 800 zł dla kategorii obsługi sprzątania III,

 

Kategoria obsługi i sprzątania przypisana jest razem z opłatą indywidualnie dla każdego apartamentu / mieszkania.

 

 

 

11.Opłata za obsługę sprzątanie.

 

 

 

2.     Opłata doliczana jest jednorazowo do każdej rezerwacji, jest to opłata za sprzątnie po wyjeździe i upływie terminu wynajmu. Opłata za sprzątanie obejmuje normalne sprzątnie standardowe sprzątnie i wymianę pościeli oraz ręczników.

 

3.     W przypadku znacznych zabrudzeń pościeli / ręczników TriApart ® zastrzega sobie prawo do potrącenie kwoty z za zniszczoną pościel / ręczniki z depozytu.

 

4.     W przypadku pozostawienia apartamentu / mieszkania w znacznie odbiegającym stanie zabrudzenia, które będzie wymagało większego nakładu pracy niż standardowy, TriApart zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za sprzątnie wyliczonej indywidualnie według kategorii oraz kwoty przypisanej do każdego apartamentu / mieszkania.

 

 

 

12.Zgłoszenia i reklamacje.

 

 

 

1.     Wynajmujący / Gość przyjmuje do wiadomości, że wszelkie uwagi dotyczące wynajmowanego apartamentu / mieszkania należy zgłosić niezwłocznie podczas odbioru kluczy pracownikowi TriApart ® jeżeli klucze zostaną przekazane w inny sposób w przeciągu pierwszej godziny od wejścia do apartamentu / mieszkania. Uszkodzenia, braki, awarie sprzętu zgłoszone zostaną sprawdzone i określone przez pracownika TriApart ® czy były uszkodzone zniszczone wcześniej czy powstały podczas obecnego wynajmu.

 

2.     Wynajmującemu/ Gościowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podany adres spółki lub adres poczty e-mail, a TriApart® do ustosunkowania się do reklamacji ustawowym czasie w formie w jakiej reklamacja została dostarczona tzn. pocztą tradycyjną lub elektroniczną e-mail. W przypadku email zastrzega sobie prawo do potwierdzenia otrzymania widomości.

 

3.     Wynajmujący / Gość dokonując rezerwacji akceptuje zapisy regulaminu.

 

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 

 1. REZERWACJA
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
  2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.
 3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI
 4. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
  3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
  4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

  III. Kaucja - depozyt

  1. Depozyt / Kaucja zabezpieczana jest na potrzeby zniszczeń lub i kradzieży oraz celowego zniszczenia lokalu lub jego wyposażenia
  2. Depozyt / Kaucja - w przypadku płatności kartą w zależności od serwisu w którym jest dokonywana rezerwacja takie jak triapart.pl, airbnb.pl booking.pl, tripadvisor.com lub każdy inny przez który zostanie dokonana rezerwacja, depozyt / kaucja jest zablokowane przez operatora serwisu okres pobytu, po zakończonym pobycie depozyt / kaucja zostaje zwolniona
  3. Przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem karty kredytowej w zależności od serwisu zostaje zabezpieczona kwota kaucji/depozytu lub w przypadku różnych operatorów zabezpieczony numer karty na poczet zniszczeń, kradzieży lub trwałych uszkodzeń lokalu lub jego wyposażenia.
  4. Kaucja / Depozyt w przypadku rezerwacji potwierdzonych dokonanych zaliczką ustaloną dla danej rezerwacji przelewem tradycyjnym lub elektronicznym pobierany jest w dzień zameldowania klienta w zarezerwowanym obiekcie w formie gotówki w kwocie 500 pln oraz 1000 pln w przypadku rezerwacji których dotyczy pobyt w okresie sylwestra / nowego roku. Depozyt / Kaucja w formie gotówki zwracana jest w tej samej postaci w dniu wymeldowaniu się z obiektu, sprawdzeniu i odebraniu kluczy przez obsługę.

 

III. USTALENIA KOŃCOWE

 

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.